ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
III ROK SEMESTR 6
TARNÓW

harmonogram i program

materiały uzupełniające dla tematu "Wozownia" przy ul.Sanguszków

ul. Sanguszków 1:1000 .pdf
ul. Sanguszków .dwg
ul. Romanowicza 1:1000 .pdf
ul. Romanowicza .dwg
ul. Bernardyńska 1:500 .pdf
ul. Bernardyńska .dwg
ul. Bernardyńska - inwentaryzacja 1:200
ul. Bernardyńska - projekt schodów 1:50


WARSZTATY KRAKÓW-ALGHERO 2014
WORKSHOP KRK-AHO 2014

Piotr Gajewski, dr hab. inż. arch., prof. PK

Wojciech Buliński, prof. zw. dr hab. inż. arch.
Janusz Barnaś, dr inż. arch.
Bartosz Dendura, mgr inż arch.
Ewelina Galas, mgr inż. arch.
Justyna Kolarz-Piotrowicz, mgr inż. arch.
Marta Nowak, mgr inż. arch.
Łukasz Olma, mgr inż. arch.
Anna Porębska, mgr inż. arch.
Janusz Purski, dr inż. arch.
Paweł Żuk, dr inż. arch.
IV ROK SEMESTR 7

Wpisy do indeksów - piatek, 12.12.2014, godz. 8.30-12.00, p.405 (ul. Warszawska!)

Konkurs - elewacja budynku na rogu ul. Czystej i Alei Mickiewicza
zakres: 2 elewacje, wizualizacja z narożnika


KRAKÓW-FREEGE


Obowiązują rysunki jasno ilustrujące koncepcję architektoniczną:

- sytuacja 1:500 (na podkładzie syt.-wys.)
- rzuty 1:200
- rzut parkingu podziemnego dla całego terenu 1:500
- przekroje 1:200 (minimum 2, prezentujące ideę architektoniczną)
- elewacje 1:200
- detal techniczny ściany zewnętrznej (wskazany przez prowadzącego projekt) 1:20
- aksonometria lub perspektywa odręczna ilustrująca iddę architektoniczną oraz pokazująca kontekst (format 50x70)
- opis 10 stron A4, czcionka arial 12 pt
a) opis założeń urbanistycznych z ich uzasadnieniem
b) opis funkcjonalny lokalizacji (dojścia, dojazdy)
c) opis idei architektonicznej z jej uzasadnieniem
d) opis funkcjonalny budynku z zestawieniem powierzchni

Obowiązujący format plansz: 50 x 70 cm


FREEGE-PREZENTACJA
PROGRAM PALMIARNI
FREEGE-ZDJĘCIA
MAPA-JPG
I ROK /2 STOPIEŃ SEMESTR 2

OBRONY PROJEKTÓW:
PIĄTEK, 30.01.2015, GODZ. 13.15
P. 405, UL. WARSZAWSKA!

Zakres projektu:
Obowiązują rysunki jasno ilustrujące koncepcję architektoniczną:


- sytuacja 1:500 (na podkładzie syt.-wys.) układ nowej definicji fragmentu miasta z czytelnie określonymi decyzjami przestrzennymi porządkującymi projektowane
budynki (widok dachu), podcienia, nadwieszenia, drogi, drogi pożarowe, parkingi, wjazdy do parkingów podziemnych, koty
wysokościowe terenu projektowanego, pochylnie, wejścia do budynków, zieleń niska i wysoka, istniejąca i projektowana

- rzuty wszystkich kondygnacji 1:200 - wszystkie elementy strukturalne, opisy pomieszczeń, koty wysokościowe, strzałki schodów, na rzucie parteru najbliższe sąsiedztwo ilustrujące czytelnie przyjętą koncepcję przestrzenną
- przekroje 1:200 (minimum 2, czytelnie ilustrujące rozwiązania przestrzenne spójne z wszystkimi pozostałymi rysunkami)
- elewacje 1:200, czytelnie pokazujące zasadę kompozycji i strukturę fasady z pokazaniem materiału i tektoniki wraz z niezbędnym kontekstem miejsca
- detal techniczny ściany zewnętrznej (wskazany przez prowadzącego projekt) 1:20
- aksonometria lub perspektywa odręczna ilustrująca iddę architektoniczną oraz pokazująca kontekst (format 50x70)
- ew. wizualizacje
- model wraz z najbliższym otoczeniem 1:200
- opis 10 stron A4, czcionka arial 12 pt
a) opis założeń urbanistycznych z ich uzasadnieniem
b) opis funkcjonalny lokalizacji (dojścia, dojazdy)
c) opis idei architektonicznej z jej uzasadnieniem
d) opis funkcjonalny budynku z zestawieniem powierzchni

Obowiązujący format plansz: 50 x 70 cm

KRAKÓW-ALEJE
PREZENTACJA PDF
ALEJE-KARMELICKA-ZDJĘCIA
ALEJE-CZYSTA-ZDJĘCIA
ALEJE-PIŁSUDSKIEGO-ZDJĘCIA
ALEJE-KARMELICKA-PODKŁADY
ALEJE-CZYSTA-PODKŁADY
ALEJE-PIŁSUDSKIEGO-PODKŁADY

PROCES INWESTYCYJNY
ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA


http://archibaza.pk.edu.pl/bazarch


La Tourette 2013
GODZINY KONSULTACJI