ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

III ROK
SEMESTR 5

materiały do semestru:
program.pdf
dwg 2d
dwg 3d
max 3d


Piotr Gajewski, dr hab. inż. arch., prof. PK
Wojciech Buliński, prof. zw. dr hab. inż. arch.
Janusz Barnaś, dr inż. arch.
Bartosz Dendura, mgr inż arch.
Ewelina Galas, mgr inż. arch.
Justyna Kolarz-Piotrowicz, mgr inż. arch.
Marta Nowak, mgr inż. arch.
Łukasz Olma, mgr inż. arch.
Anna Porębska, mgr inż. arch.
Janusz Purski, dr inż. arch.
Paweł Żuk, dr inż. arch.
WIELICZKA 2015
link dropbox

IV ROK
SEMESTR 7
TARNÓW

prezentacja.pdf
materiały do semestru (doc+dwg spakowane do pliku .zip):
biblioteka
muzeum szkła
gabinety + usługi
zdjęcia biblioteka
zdjęcia muzeum szkła
zdjęcia gabinety + usługi

Link do plików z chmurami punktów:
https://drive.google.com/folderview?id=0B6-yh0u96kGoZGFRZ09QVTVYRTQ&usp=sharing
 
Program do otwarcia chmury punktów (pliki z rozszerzeniem *.psz):
http://www.agisoft.com/. Można pobrać wersję standard, która przez 30 dni ma pełną funkcjonalność (wraz z zapisem chmury punktów do dowolnego formatu). W plikach PSZ są zapisane: chmura punktów + siatka z teksturą. Sposób wyświetlania zmienia się poprzez wybór z menu "View" -> Dense Cloud lubTextured Mesh.
 
Linki z filmami:
muzeum szkła -> https://www.youtube.com/watch?v=LfP_43urobw
gabinety + usługi -> https://www.youtube.com/watch?v=L4jN4xItTCc
biblioteka -> https://www.youtube.com/watch?v=MzPVUMG2PlY
La Tourette 20132 STOPIEŃ/I ROK SEMESTR 2
KRAKÓW


materiały do semestru:
prezentacja.pdf
mapa
ortofotomapa
programy, wymagania i harmonogram semestru
zdjęciaGODZINY KONSULTACJ
ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTAI

WARSZTATY KRAKÓW-ALGHERO 2014
WORKSHOP KRK-AHO 2014